Follow us

Διορθώσεις κτηματολογίου

ΤΤο συμβολαιογραφικό έγγραφο πρέπει να μεταγραφεί. Υπό το προϊσχύσαν καθεστώς η μεταγραφή των συμβολαίων γινόταν στα κατά τόπους υποθηκοφυλακεία. Με την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε κάθε περιοχή, δημοσιεύεται η απόφαση έναρξης λειτουργίας του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου και παύει η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου.

Είναι πιθανό οι πληροφορίες κατά την κτηματογράφηση να μεταφερθούν ελλιπώς ή εσφαλμένα από το υποθηκοφυλακείο στο Κτηματολογικό Γραφείο. Για να μπορέσει να γίνει η νόμιμα η μεταβίβαση και κατ’ ακολουθία η μεταγραφή του συμβολαίου, η εικόνα του ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα πρέπει να έχει διορθωθεί.

Αναλαμβάνουμε να ελέγξουμε την κατάσταση του ακινήτου σας και να προβούμε στις απαραίτητες δηλώσεις και ενέργειες (όπως δήλωση κτηματογράφησης, συμπλήρωση ελλείψεων, διόρθωση σφαλμάτων στις εγγραφές του Κτηματολογίου δικαστική ή μη κ.λπ.) για την απόλυτη εξασφάλιση των δικαιωμάτων σας.

Η μετάβαση στο κτηματολόγιο

Υπό το προϊσχύσαν καθεστώς η απαραίτητη μεταγραφή των συμβολαίων γινόταν στα κατά τόπους Υποθηκοφυλακεία, τα οποία ήδη αντικαθίστανται σταδιακά από τα Κτηματολογικά Γραφεία. Η αλλαγή αυτή στηρίζεται σε μία διαφορετική προσέγγιση της δημοσιότητας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων. Στο Υποθηκοφυλακείο οι εγγραφές των δικαιωμάτων γίνονται ανά πρόσωπο στην μερίδα του, όπου εγγράφεται το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του. Αντίθετα, στο Κτηματολογικό Γραφείο κάθε ακίνητο λαμβάνει έναν μοναδικό αριθμό και το σύνολο των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτού – καθώς και ο δικαιούχος τους – εγγράφονται στο Κτηματολογικό Φύλλο του εκάστοτε ακινήτου. Σήμερα βρισκόμαστε σε μεταβατικό καθεστώς, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση σε όλη τη χώρα. Η κτηματογράφηση διενεργείται κατά περιοχές. Μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης σε κάθε περιοχή δημοσιεύεται η έναρξη λειτουργίας του αρμοδίου Κτηματολογικού Γραφείου και παύει η λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου.

Πότε χρειάζεται διόρθωση;

Είναι πιθανό οι πληροφορίες κατά την κτηματογράφηση να μεταφερθούν ελλιπώς ή εσφαλμένα στο Κτηματολογικό Γραφείο (αρχικές εγγραφές). Δεδομένου ότι υπάρχει προθεσμία για συμπλήρωση των ελλείψεων ή διόρθωση των σφαλμάτων μετά το πέρας της οποίας η συμπλήρωση ή η διόρθωση δεν είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις, καθίσταται απαραίτητο να ελέγξετε την εικόνα του ακινήτου σας στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. Είναι πιθανό δηλαδή να απωλέσετε ακόμα και την κυριότητα επί του ακινήτου σας χωρίς να προβείτε σε κάποια δική σας ενέργεια. Ακόμα, η εικόνα του ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα πρέπει να έχει διορθωθεί για να μπορέσει να γίνει η νόμιμα η μεταβίβαση (για οποιαδήποτε αιτία όπως πώληση, κληρονομιά κ.λπ.) και κατ’ ακολουθία η μεταγραφή του συμβολαίου. Για τα πρόδηλα σφάλματα η διόρθωση γίνεται ενώπιον του Κτηματολογικού Γραφείου με την διαδικασία του προδήλου σφάλματος, για μη προφανή όμως σφάλματα με δικαστική διαδικασία.

Γιατί ο νόμος απαιτεί την μεταγραφή του συμβολαίου (καταχώριση στο Κτηματολόγιο);

Η κυριότητα επί ακινήτου απαιτεί κατά κανόνα συμβολαιογραφικό έγγραφο, το οποίο θα πρέπει και να μεταγραφεί. Η μεταγραφή του συμβολαίου γίνεται στην αρμόδια υπηρεσία του κράτους, ώστε να πληρωθεί η δημοσιότητα που απαιτεί ο νόμος, να είναι δηλαδή γνωστό στο κράτος και τους πολίτες σε ποιον ανήκει το κάθε ακίνητο. Χωρίς την μεταγραφή το δικαίωμα της κυριότητας δεν μπορεί να αντιταχθεί έναντι άλλων.

Σχετικά άρθρα